Uniwersytet Wrocławski – podstawowe informacje

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski należy do grona najstarszych uczelni Europy Środkowej. Otwarto go w 1702 r.

W swoje działalności czerpie z wielokulturowego i wielonarodowego dziedzictwa Dolnego Śląska. Jest też związany ze spuścizną uniwersytetu lwowskiego i wileńskiego.

Uniwersytet Wrocławski zyskał tytuł Uczelni Badawczej jako jedyna szkoła wyższa w regionie. Oznacza to, że otrzymuje on więcej pieniędzy na badania prowadzone przez studentów i pracowników naukowych.

Uczelnia dysponuje kadrą liczącą prawie 2 tysiące pracowników. W skład Uniwersytetu Wrocławskiego wchodzi ponad 20 laboratoriów, 160 pracowni oraz bogato wyposażona biblioteka . Uczelnia posiada 10 wydziałów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, prawniczych, przyrodniczych, matematycznych, filologicznych i ekonomicznych. Istnieje możliwość studiów międzywydziałowych, a także udział w programach organizowanych między uczelniami z kraju i zagranicy. Uczelnia jest też chętnie wybierana przez studentów z zagranicy, a polscy studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą wyjechać studiować na uczelniach zagranicznych, dzięki zawartym umowom.

Uczelnia we Wrocławiu to przodujący ośrodek akademicki z doskonale wykształconą kadrą i bogatym zapleczem naukowym.

Portal Kontakt